logo

 

fgfacebooktwitter

isveren

Hata
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::mkdir: Bad response
  • JFTP::chmod: Bad response

Yönetmelikler

# Görüntüle 
1 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği
2 İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği
3 Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik
4 İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
5 İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
6 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
7 İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
8 Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
9 Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
10 İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği
11 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar İle Hak Sahiplerinin Tahsis İşlemleri
12 Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği
13 Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği
14 Sosyal Sigortalar Yönetmeliği
15 Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği
16 Milli Eğitim Bakanlığı Özel Dershaneleri Yönetmeliği
17 Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
18 Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri
19 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında 24.05.1983 Tarihli ve 2829 Sayılı
20 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
21 Alt İşveren Yönetmeliği
22 Meslekî Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği