logo

 

fgfacebooktwitter

isveren

Hata
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::mkdir: Bad response
  • JFTP::chmod: Bad response

Kanunlar

# Görüntüle 
1 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
2 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu (1) (2) (3)
3 4857 Sayılı İş Kanunu
4 5502 Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
5 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
6 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
7 Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
8 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
9 5763 Sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
10 5754 Sayılı SSGSS Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
11 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun
12 5378 Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
13 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
14 5838 Sayılı Kanun 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun''
15 5580 Sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu
16 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
17 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanunu
18 4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu
19 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun
20 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu