logo

 

fgfacebooktwitter

isveren

Hata
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::mkdir: Bad response
  • JFTP::chmod: Bad response

Kanunlar

# Görüntüle 
# Öğe Başlığı İzlenimler
1 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 3667
2 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu (1) (2) (3) 4009
3 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 3020
4 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 4330
5 4857 Sayılı İş Kanunu 3505
6 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 12298
7 Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 2568
8 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu 2685
9 5502 Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu 2946
10 5763 Sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 2525
11 4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu 6379
12 5754 Sayılı SSGSS Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 2817
13 5838 Sayılı Kanun 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'' 2473
14 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun 4191
15 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 3875
16 5378 Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 2594
17 5580 Sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu 11241
18 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 3323
19 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanunu 3426
20 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun 3802