logo

 

fgfacebooktwitter

isveren

Hata
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::mkdir: Bad response
  • JFTP::chmod: Bad response

Kanunlar

# Görüntüle 
# Öğe Başlığı İzlenimler
1 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 3110
2 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu (1) (2) (3) 3261
3 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 2341
4 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 3419
5 4857 Sayılı İş Kanunu 2917
6 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 10745
7 Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 1979
8 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu 2076
9 5502 Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu 2306
10 5763 Sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 1961
11 4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu 5320
12 5754 Sayılı SSGSS Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 2164
13 5838 Sayılı Kanun 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'' 1960
14 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun 3290
15 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 3073
16 5378 Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 2071
17 5580 Sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu 10518
18 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 2630
19 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanunu 2722
20 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun 3087