logo

 

fgfacebooktwitter

isveren

Hata
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::mkdir: Bad response
  • JFTP::chmod: Bad response

Kanunlar

# Görüntüle 
# Öğe Başlığı İzlenimler
1 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 3183
2 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu (1) (2) (3) 3372
3 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 2394
4 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 3527
5 4857 Sayılı İş Kanunu 3002
6 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 10941
7 Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 2038
8 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu 2117
9 5502 Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu 2380
10 5763 Sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 2019
11 4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu 5485
12 5754 Sayılı SSGSS Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 2226
13 5838 Sayılı Kanun 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'' 1987
14 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun 3394
15 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 3207
16 5378 Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 2142
17 5580 Sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu 10576
18 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 2726
19 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanunu 2785
20 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun 3192