logo

 

fgfacebooktwitter

isveren

Hata
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::mkdir: Bad response
  • JFTP::chmod: Bad response
  • PDF

2019 Yılı Asgari Ücret ve Diğer Artışlar

Mehmet Fatih GELERİ

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

Asgari ücret tespit komisyonu bugün (25.12.2018) son kez toplanarak 2019 yılında uygulanacak asgari ücreti belirledi. 2018 yılı brüt ücret 2.029,50 TL iken 2019 yılında uygulanacak asgari ücret %26,05 artışla 2.558 TL oldu.

Asgari Ücretle birlikte AGİ ve diğer ücretlerde de artışlar oldu.

01.01.2019 - 31.12.2019 Asgari Ücret Maliyeti

SGK TABAN MATRAHI                                     2.558,00

GÜNLÜK ÜCRET                                                   85,27

SGK TAVAN MATRAHI                                    19.185,00

İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI %1                              25,58

İŞÇİ SGK PAYI %14                                            358,12

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (BEKAR)                  191,85

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ TUTAR            326,15

ÖDENECEK GELİR VERGİSİ TUTARI              134,30

DAMGA VERGİSİ TUTARI                                  19,42

ASGARİ ÜCRETTEN KESİNTİLER TOPLAMI  537,41

NET ASGARİ ÜCRET (AGİ HARİÇ)               1.828,74

NET ELE GEÇEN TUTAR (AGİ DAHİL)        2.020,59

İŞVEREN SGK PAYI (-%5) %15,5                     396,49

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI %2                  51,16

İŞVERENE MALİYET                                    3.005,65

 

2019 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI

Bekâr                                                                         191,85

Evli, eşi çalışmıyor                                                    230,22

Evli, eşi çalışmıyor, bir çocuk                                    259,00

Evli, eşi çalışmıyor, iki çocuk                                     287,78

Evli, eşi çalışmıyor, üç çocuk                                    326,15

Evli, eşi çalışmıyor, dört çocuk                                 345,33

Evli, eşi çalışmıyor, beş çocuk                                   364,52

Evli, eşi çalışan                                                          191,85

Evli, eşi çalışan, bir çocuk                                         220,63

Evli, eşi çalışan, iki çocuk                                         249,41

Evli, eşi çalışan, üç çocuk                                          287,78

Evli, eşi çalışan, dört çocuk                                       306,96

Evli, eşi çalışan, beş çocuk                                        326,15

 

BORÇLANMA BEDELLERİ (İsteğe Bağlı, Yurtdışı, askerlik, doğum)- İşsizlik Hariç

En az                                        818,56

En fazla                                  6.139,20

 

08.03.2017 tarih ve 30001 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6824 Sayılı Torba Kanun İle aylık GSS Primi Asgari Ücretin %3' ü.

Gelir testine Girmeyenler için Aylık GSS Primi % 3                        76,74

 

2018 YILI İŞSİZLİK MAAŞI

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez.

En az (%40)                1.023,20

En fazla (%80)           2.046,40

 

İSG HİZMETLERİNDE DEVLET DESTEĞİ

10' dan az çalışanı bulunan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine Birinci dönem destek ödemeleri ocak, şubat ve mart ayları için mayıs ayının sonunda, İkinci dönem destek ödemeleri nisan, mayıs ve haziran ayları için ağustos ayının sonunda, Üçüncü dönem destek ödemeleri temmuz, ağustos ve eylül ayları için kasım ayının sonunda, Dördüncü dönem destek ödemeleri ekim, kasım ve aralık ayları için izleyen yılın Şubat ayının sonunda, ödenecektir.

Tehlikeli işyerleri için Asgari Ücret x %1.4)             35,81

Çok tehlikeli işyerleri için Asgari Ücret x %1.6)       40,93

2019 YILI KAPICI ÖZET MAAŞ HESABI

Brüt ücreti                                        2.558,00

İşçi SSK Primi (%14)                           358,12

İşsizlik Sigortası Primi (%1)                   25,58

Gelir Vergisi                                                 0

Damga Vergisi                                            0

Kesintiler Toplamı                                383,70

NET ÜCRET                                      2.174,30

SGK YEMEK MUAFİYETİ (Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Olan Yemek Parası )

Yemek Muafiyeti = Günlük Asgari Ücretin % 6’ sı             5,12

 

2019 YILI ÇOCUK YARDIMI  (Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Olan Çocuk Zammı)

2 Çocuğa kadar Asgari Ücretin % 2’ si.                               51,16

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile