logo

 

fgfacebooktwitter

isveren

Hata
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::mkdir: Bad response
  • JFTP::chmod: Bad response
  • PDF

İşsizlik Maaşı Alma Şartları Değişiyor

Mehmet Fatih GELERİ

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

Ülkemizde Sigortalı çalışanların işsiz kaldıkları süre içerisinde maddi kayıplarını en aza indirmeyi amaç edinen işsizlik sigortası uygulaması, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde 01.06.2000 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş, ancak geldiğimiz nokta itibarıyla amacına ulaşamamıştır. Zira işsizlik ödeneğinden yararlanabilmek için aranan şartlar ağır olup, işsizlik ödeneğinin tutarı son derece az ve yetersizdir. Özellikle hâlihazırda aranan son 120 gün kesintisiz sigortalı olma şartı, pek çok işsizin bu olanaktan mahrum kalmasına neden olmaktadır.

İşsizlik Maaşı Almayı Zorlaştıran 120 Kesintisiz Olma Şartı Değişiyor

İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanarak devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumunun ortadan kaldırılması için teklif maddesi Meclis sunuldu.

Teklif ile; işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarından kolaylık sağlanarak 120 günlük prim ödeyerek sürekli çalışma şartı, hizmet akdine tabi olma şeklinde yumuşatılarak 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumu ortadan kaldırılmaktadır.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu 50. Maddenin 2. Fıkrasında “Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan” ibaresi “Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün “hizmet akdine tabi” şeklinde değiştirilecektir.

Prim Ödeme ve İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanma Süreleri

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki, son üç yıl içinde;

- 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

- 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

- 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

süre ile işsizlik ödeneği verilir.

Primler

İşsizlik sigortası; sigortalılar, işverenler ve Devlet, işsizlik sigortası primi öder. İşsizlik sigortası primi, sigortalının prime esas aylık brüt kazançlarından % 1 sigortalı, % 2 işveren ve %1 Devlet payı olarak alınır.

İşsizlik Ödeneğinin Miktarı

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 40’ ı dır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre asgari ücretin brüt tutarının % 80’ini geçemez.

İşsizlik ödeneğinin üst sınırının hesaplanmasında esas alınan asgari ücret, ödemeyi kapsayan dönemde geçerli olan asgari ücrettir.

İşsizlik ödeneğinin hesaplanmasında bir ay 30 gün olarak kabul edilir. Kıst ödeneğin hesaplanmasında hak edilen gün sayısı dikkate alınır.

İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulamaz, nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez.

Sigortalı, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresini doldurmadan tekrar işe girer ve işsizlik sigortası ödeneğinden yararlanmak için bu Kanunun öngördüğü şartları yerine getiremeden yeniden işsiz kalırsa, daha önce hakettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar bu haktan yararlanmaya devam eder. Bu Kanunun öngördüğü şartları yerine getirmek suretiyle yeniden işsiz kalınması halinde ise sadece bu yeni hak sahipliğinden doğan süre kadar işsizlik ödeneği ödenir.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile