logo

 

fgfacebooktwitter

isveren

Hata
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::mkdir: Bad response
  • JFTP::chmod: Bad response
  • PDF

Kısmi Süreli Çalışanlar İçin Süt İzni

Mehmet Fatih GELERİ

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

Anne sütü, bebeklere gereksinimi olan tüm besin öğelerini tek başına ilk altı ay sağlayabilen en iyi besindir. 6 aydan sonra 2 yaşına kadar tamamlayıcı besinlerle birlikte emzirmenin sürdürülmesi çocuğun gelişimine yardımcı olacağı gibi, hastalılara karşı da koruyucu olacaktır. Anne sütü, bebeğin ilk altı ay ihtiyacı olan protein, yağ, demir, vitamin gibi her türlü besin değerine içeren ideal besin kaynağıdır.

Gelişimi için gerekli olan anne sütünden çocuğu mahrum etmemek için 4857 sayılı İş Kanununu özel bir düzenleme yapmıştır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun, "analık halinde çalışma ve süt izni" başlığını taşıyan 74. maddesi, hamile olan ve doğum yapan kadın işçilerin, doğum öncesi ve sonrasında kullanacakları doğum iznini, hamilelikleri sırasında yapılan doktor kontrollerine ilişkin izinleri ve bir yaşından küçük çocukların emzirilmesi için süt iznini açık ve ayrıntılı şekilde düzenlemiştir.

Kanun maddesi “Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam birbuçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır” demektedir.

Kimlere Verilir

Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam birbuçuk saat süt izni verilir.

6663 sayılı Kanunla getirilen kısmi süreli çalışma talebinde bulunan anne, çocuğun bir yaşına gelene kadarki süre içerisinde günde birbuçuk saat süt izni kullanır.

Kimlere Verilmez

6663 sayılı kanun kapsamında Çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin hakkı kullanan (yani yarım çalışma ödeneğinden yararlanan) kadın işçiye, bir yaşından küçük çocuğunu emzirmesi için günde toplam bir buçuk saat süt izni uygulanmaz.

Ayrıca, evlat edinen anneye süt izni kullandırılmaz.

Kısmi Çalışanların Süt İzni

Süt izni ile ilgili İş Kanunu tam süreli veya kısmi süreli çalışanlar arasında bir ayırım yapmamıştır. Kanun “kadın işçiler” için birbuçuk saat süt izni öngörmüştür. Dolayısıyla kısmi süreli çalışanların da tıpkı normal çalışanlar gibi günde 1,5 saat süt izin hakları bulunmaktadır. İşveren; tam zamanlı veya kısmi zamanlı çalışan ayırımı yapmadan günde 1,5 saat süt izni hakkını vermek zorundadır.

Süt İznini Kullandırmamak

Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için verilmesi zorunlu olan günde toplam bir buçuk saatlik süt izinleri günlük çalışma süresinden sayılır. Dolayısıyla işveren, süt izni kullanan kadın işçinin ücretinden herhangi bir kesinti yapamaz. Süt izni kullandırmayan işverene 1.853 TL. İdari Para Cezası verilmektedir. İşçinin süt izni kullanması gerekirken çalışması halinde, bu günlere ilişkin ücretin zamsız ücret üzerinden hesaplanması gerekir. Zira süt izninde geçen sürelerin çalışma süresinden sayılacağı düzenlenmiş olup, bu sürelerde çalışılması halinde zamlı ücretten ödeme yapılması gerektiği yönünde bir düzenleme bulunmamaktadır. İşçinin süt izni alacağı zamsız ücrete göre hesaplanmalıdır. (Y22HD.2014/10184 E., 2015/20012 K)

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile