logo

 

fgfacebooktwitter

isveren

Hata
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::mkdir: Bad response
  • JFTP::chmod: Bad response
  • PDF

İKPLATFORM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 

Tel : (0532) 547 96 83     -         e-mail : isveren@ikplatform.com

Son yıllarda çalışma hayatımızı düzenleyen İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik yasalarında köklü değişiklikler yapılmıştır. 4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı SSGSS Kanunu uygulamalarındaki eksiklikler  nedeni ile işverenler, zaman zaman işçi ile karşı karşıya gelmektedirler. Çözüm çoğu zaman davalarla mümkün olmaktadır.

Bu davalar İşçi-İşveren arasında huzursuzluklara neden olmakta, diğer çalışanlarda motivasyon ve iş bağlılığını düşürmekte ve personel devir oranlarını artırmaktadır.

Bunlar gibi birçok nedenden dolayı bordrolama, personel ve İş kanunu uygulamalarında dış kaynak kullanımı gittikçe artmaktadır. Dış kaynak kullanımında  İKPLATFORM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ, İnsan Kaynakları, İş Kanunu Uygulamaları, Sosyal Güvenlik Uygulamaları, Bordrolama Hizmetleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri desteği almak isteyen işçi ve işverenlere gerekli hizmeti sağlamaktadır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (İSGK), 30.06.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Bu Kanun; işçi sayısına ve işyerinin faaliyet konularına ve konumuna (sanayiden sayılıp-sayılmamasına/ işin tehlikeli olup-olmamasına) bakılmaksızın tüm işyerleri iş güvenliği kapsamına alınmıştır.

İşverenler yeni yasaya göre, işyerlerinde çalışan sayısı ne olursa olsun iş güvenliği uzmanı bulundurmak ya da bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden (OSGB) hizmet alarak yerine getirebilecektir.

İSG Yürürlülük Tarihleri

50 kişi ve üzerinde işçi çalıştıran iş yerleri için yasanın tüm maddeleri 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girdi.

50 kişi altında işçi çalıştıran çok tehlikeli ve tehlikeli sınıftaki iş yerleri için; iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı istihdamı ile ilgili maddeler yasanın yayımı tarihinden 1 yıl (30.06.2013) sonra, diğer tüm maddeler (risk analizi, eğitim vs.) yayımı tarihinden 6 ay (01.01.2013) sonra yürürlüğe girer.

50 kişi altında işçi çalıştıran iş yerlerinden az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için; iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı istihdamı ile ilgili maddeler yasanın yayımı tarihinden 2 yıl (30.06.2014) sonra, diğer tüm maddeler (risk analizi, eğitim vs.) yayımı tarihinden 6 ay (01.01.2013) sonra yürürlüğe girer.

İKPLATFORM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ doğru çözümler sunmak için uzman kadrosu ve danışmanları ile İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı kapsamında İşverenlere danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Bordro hesaplama ve muhafazası; kanuni bir zorunluluk olması ile birlikte güncel mevzuat takibi gerektirdiği için ilgili bölüme ayrı bir iş yükü oluşturmaktadır.  "İKPLATFORM", bu iş yükünü firmaların üzerinden alarak, güncel mevzuata uygun, zamanında, kaliteli ve gizlilik prensibine bağlı şekilde hizmet vermektedir.

Sorunlarını çözmede en önemli tedbir, dış kaynak kullanımı ile sorunlarını ortadan kaldırmaktır.