logo

 

fgfacebooktwitter

isveren

Hata
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::mkdir: Bad response
  • JFTP::chmod: Bad response
  • PDF

 

İKPLATFORM EĞİTİMİN AMAÇLARI 

 

       İş görenlere iş gereklerine uygun beceri, bilgi ve davranışların kazandırılması,

       İşletmelerde meydana gelebilecek hataların sayısının azaltılması,

       Ürün ve hizmet kalitesinin artırılması,

       Personel devir oranının azaltılması,

       Personelin yeniliklere uyum sürecinin kısaltılması,

       Personelin moralinin yükseltilmesi, güdülenmesi ve isteklendirilmesi,

       Personelin güven duygusunun gelişmesine katkıda bulunması,

       Örgütsel sadakat duygusunun gelişmesinin sağlanması,

       Personelin kariyer gelişimine imkan tanınması.

İKPLATFORM, Konusunda uzman eğitimcileri ile Firmalara İnsan Kaynakları ve güncel mevzuatlar konusunda, gerekli eğitimi vermektedir.