logo

 

fgfacebooktwitter

isveren

Hata
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::mkdir: Bad response
  • JFTP::chmod: Bad response
  • PDF

 

İKPLATFORM EĞİTİMİNİN ÖNEMİ 

 

İnsan kaynakları yönetiminde eğitim çok önemli bir yere sahiptir. Eğitime gerekli önem vermeyen işletmelerin, personelin başarısını ve verimini arttırması veya yoğun rekabet ortamında varlıklarını sürdürebilmesi çok güçtür.

Yaşanan teknolojik değişimler neticesinde çalışanların yeni teknolojilerle çalışma uyumunun kazandırılması, teknolojinin işletmelerde kullanılması sonucu iş görenlerin gelecekte üstlenebilecekleri görevlere hazırlanmasında da eğitim önemli bir araç niteliği taşır.

Örgütlerde performans düşüklüğünü gidermek ve performansı sürekli iyileştirmek için eğitim faaliyetleri çözüm olarak görülmektedir.

İKPLATFORM, Konusunda uzman eğitimcileri ile Firmalara İnsan Kaynakları ve güncel mevzuatlar konusunda, gerekli eğitimi vermektedir.