logo

 

fgfacebooktwitter

isveren

Hata
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::mkdir: Bad response
  • JFTP::chmod: Bad response
  • PDF

SGK İşten Çıkış Kodları

Sıra No

İşten Ayrılış Nedeni

Kanun Maddesi

1

Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi

4857 SK. Md. 15

2

Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi

4857 SK. Md. 15

3

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)

4857 SK. Md. 17

4

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi

4857 SK. Md. 17,

854 SK. Md.16,

5953 SK. Md. 6/4. Fıkra

5

Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi

4857 SK. Md.11

8

Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle

1475 SK. Md.14

(4857 SK. Md.120)

9

Malulen emeklilik nedeniyle

1475 SK. Md.14

(4857 SK. Md.120)

10

Ölüm

1475 SK. Md.14

(4857 SK. Md.120)

11

İş kazası sonucu ölüm

1475 SK. Md.14

(4857 SK. Md.120)

12

Askerlik

1475 SK. Md.14

(4857 SK. Md.120)

13

Kadın işçinin evlenmesi

1475 SK. Md.14

(4857 SK. Md.120)

14

Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması

1475 SK. Md.14

(4857 SK. Md.120)

15

Toplu işçi çıkarma

4857 SK Md.29

16

Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli

-

17

İşyerinin kapanması

4857 SK. Md.3

18

İşin sona ermesi

 

19

Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)

 

20

Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)

 

21

Statü değişikliği

 

22

Diğer nedenler

 

23

İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih

4857 SK. Md.24-III

24

İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih

4857 SK. 24-I

25

İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih

4857 SK. Md.24-II,

5953 SK. Md.11-I

26

Disiplin kurulu kararı ile fesih

4857 SK. Md. 25-II

27

İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih

4857 SK. Md.25-III-IV

28

İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih

4857 SK. Md. 25-I,

5953 SK. Md.12/I

29

İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih

4857 SK. Md.25-II

30

Vize süresinin bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)

 

31

Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih

 

32

4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih

 

33

Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi

5953 SK. Md.7

34

İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih

4857 SK. Md.6