logo

 

fgfacebooktwitter

isveren

Hata
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::mkdir: Bad response
  • JFTP::chmod: Bad response
  • PDF

 

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Tel : (0532) 547 96 83     -         e-mail : isveren@ikplatform.com

* 5510 sayılı Yasa Ve İlgili Mevzuata Uygunluk Denetlemeleri Ve Raporlama

* 4857 sayılı Yasa Ve İlgili Mevzuata Uygunluk Denetlemeleri Ve Raporlama

* İşyeri kayıtları, özlük dosyaları ve şirket tarafından kullanılan yönetmelik, prosedür, sözleşme, belge ve diğer formlarla ilgili olarak iş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde hazırlanması,

* Şirketin hazırlayacağı İş hukuku ve Sosyal Güvenlik konuları ile ilgili metinlerin incelenerek katkıda bulunulması.

* Şirket tarafından yazılı veya sözlü olarak talep edilen danışmanlık hizmetine ilişkin görüşlerini yazılı veya sözlü olarak en kısa zamanda iletilmesi.

* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunca gerçekleştirilecek müfettiş incelemesi ve denetimlerde (teftiş) ortaya çıkabilecek yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinde işverene danışmanlık yapılması.

* İş hukuku ve sosyal güvenlikle ilgili yasal süreçlerde şirket avukatlarına destek verilmesi, konuya ilişkin görüşlerin

bildirilmesi.

* İşçi - işveren uyuşmazlıklarında teknik yardımda bulunmak, iş mevzuatı uyarınca işverenin dikkat etmesi gereken hususları yazılı ve sözlü olarak bildirmek.

* Sosyal sigorta, iş hukuku mevzuatı, konularında şirketlere, işçi danışmanlık yapılması.

* İşyerinde iş ve sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin yükümlülükler konusunda işverenin sağlayacağı belgeler üzerinde periyodik olarak aylık/üç aylık periyotlarda denetim yapılarak sonuçların bir raporla şirkete sunulması.

* İş ve sosyal güvenlik riskleri konusunda yapılan denetim sonuçlarını ve görülen eksiklikleri raporla yönetime sunulması.

* Şirketin taahhüdü altında bulunan projelerde asgari işçilik hesaplamalarına ilişkin görüş ve önerilerde bulunulması,

asgari işçilik incelemelerinin yapılması ve yürütülmesi, SGK’dan ilişiksizlik belgelerinin alınması.

* İş Sözleşmelerinin ve Özlük Dosyalarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanması ve Denetlenmesi.

* İş Kazalarından Meydana Gelebilecek Sorunların Çözümü Konusunda Danışmanlık.

* Sosyal Güvenlik ve İş mevzuatı Kapsamındaki Uyuşmazlıkların Çözümü.

* İşveren ve İşçi Arasında Meydana Gelecek Uyuşmazlıkların Barışçı Yoldan Çözümü,

* İşyerlerinin Devir-Birleşme-Bölünme-Kapanma Uygulamalarında İş Sözleşmelerinin yasal mevzuat kapsamında değerlendirilmesi ve yapılması gerekli işlemler hakkında danışmanlık,

* Toplu İşten Çıkarmalarda Danışmanlık,

* Fesih, İhbar, Kıdem, Yıllık İzin gibi Uygulama ve Mevzuata Uygunluk Danışmanlığı