logo

 

fgfacebooktwitter

isveren

Hata
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::mkdir: Bad response
  • JFTP::chmod: Bad response
  • PDF

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  

 A - İŞ GÜVENLİĞİ

 

- Sertifikalı Temel İSG Eğitimi
- Ön risk değerlendirme raporu Bakanlıktan onaylı
- Sertifikalı iş güvenliği uzmanı görevlendirme
- İşletmeye özel İSG planı hazırlama
- Risk değerlendirmesi ve analizi
- İş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulması ve içinde görev alınması
- İş güvenliği ile ilgili genel ve işletmenin iş koluna özel eğitimler
- Acil durum planlaması
- Acil durum ekiplerinin oluşturulması
- İşletmeye ve çalışana yönelik gerekli test ve ölçümlerin yapılması
- İş güvenliği ile ilgili periyodik kontroller
- İş güvenliği ile ilgili gerekli , uyarı işaretleme ve talimatların hazırlanması
- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bakanlıkça istenen ilgili, dökümanın (form,veri, istatistik vb) yazışmaları sağlanması saklanması.
- Tüm hizmetlerin raporlanması.

B - İŞ SAĞLIĞI

- Bakanlıktan onaylı sertifikalı İşyeri hekimi görevlendirme
- İşe giriş- dönüş muayeneleri ve ağır ve tehlikeli İşlerde çalışacaklara dair rapor düzenleme
- Periyodik muayene portör muayenesi , sağlık kontrolleri
- Poliklinik hizmetleri
- İlk yardım ve acil müdahale organizasyonu kurmak ve yeter sayıda çalışana eğitim vermek
- İş kazaları ve meslek hastalıkları konularında riskleri belirlenmesi, risk analizi çalışmalarında iş güvenliği uzmanı ile koordinasyonun sağlanması.
- İş sağlığı ve güvenliği kurulu yapısında, işyeri hekimi görevlendirme ve kurul toplantılarına katılım.
- Meslek hastalıkları hakkında genel eğitim
- Çalışana ve çalışma ortamına yönelik mevzuatta belirtilen her türlü ölçüm ve testler, ve bunların değerlendirilmesi analizi
- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bakanlıkça istenen ilgili, dökümanın (form,veri, istatistik vb) yazışmaları sağlanması saklanması
- Tüm hizmetlerin raporlanması.